O nas

Spółka „Know-How Factory” powstała w oparciu o znajomość problematyki i zasad funkcjonowania mechanizmów rynku finansowego, w szczególności faktoringowego oraz rynku obrotu wierzytelnościami. Głównym adresatem usług oferowanych przez Know-How Factory  jest sektor MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), niezależnie od branży. Nasza oferta jest skierowana do firm oczekujących szybkiego i elastycznego finansowania, które realizują konsekwentną strategię zwiększania obrotów oraz zapewnienia płynności finansowej. Fundamentalnymi elementami naszej działalności jest pełne zaangażowanie, najwyższa jakość podejmowanych działań, uczciwość i całkowita dyskrecja. Stała współpraca z kancelariami prawnymi, podatkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi oraz innymi partnerami z sektora prawno - finansowego, pozwala zapewnić naszemu Klientowi wielopłaszczyznową i kompletną obsługę.