Get Adobe Flash player

Współpraca

Jak pozyskujemy kapitał?

„Know-How Factory”  pozyskuje kapitał poprzez emisję obligacji w ofercie zamkniętej, skierowanej do grona prywatnych inwestorów na podstawie art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Z 1995 roku Nr 83, poz. 420 z późn. zm.), w celu pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie inwestycji realizowanych w zakresie działalności opisywanej kodem 65.22.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności podlegającej na realizacji umów faktoringowych oraz umów o finansowanie.


Oprocentowanie obligacji

„Know-How Factory”  gwarantuje oprocentowanie obligacji na poziomie nie niższym niż 15% w skali roku - wartość do negocjacji.


Okres inwestycji

„Know-How Factory”  emituje obligacje na okres co najmniej 1 roku.


Korzyści ze współpracy:

 • faktoring z przejęciem do 100% ryzyka przy 100% zaliczkowania,
 • konkurencyjna cena - jedna stawka prowizyjna, brak ukrytych opłat,
 • finansowanie faktur z terminem od 7 do 90 dni,
 • środki uruchamiane w dniu podpisania umowy,
 • indywidualne zapisy w umowach,
 • czytelne i przejrzyste procedur działań,
 • krótki czas podpisywania umowy (analiza dokumentacji już do 3 dni),
 • gwarancja niezbywalności wierzytelności,
 • finansowanie zarówno portfeli wierzytelności, jak również pojedynczych faktur,
 • po terminie płatności naliczane odsetki ustawowe,
 • rozwiązania prawne dotyczące m.in. zakazu cesji/kompensat,
 • oferta faktoringu zamówieniowego.


„Know-How Factory”  nie pobiera:

 • opłat przygotowawczych,
 • stałych opłat umów faktoringowych,
 • opłat za rozpatrzenie wniosku o zawarcie:
 • umowy faktoringu pełnego lub faktoringu zamówieniowego,
 • umów pożyczek na bieżące finansowanie.


Nasze gwarancje:

 • wiarygodność oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie na rynku faktoringowym,
 • natychmiastowa realizacja środków finansowych - płatność w dniu podpisania umowy,
 • całkowite przyjęcie ryzyka wypłacalności dłużnika - faktoring pełny bez prawa regresu,
 • brak opłaty przygotowawczej zawarcia umowy faktoringowej,
 • elastyczność i transparentność usług faktoringowych oraz gwarancja pełnej ochrony danych,
 • aktywne i indywidualne podejście do każdej ze spraw i każdego z Klientów, powiązane z natychmiastową gwarancją dostępu do kapitału,
 • szybki czas podpisania umowy - analiza dokumentacji do 3 dni od daty złożenia wniosku.


Stała współpraca z kancelariami prawnymi, podatkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi oraz innymi partnerami z sektora prawno - finansowego, pozwala zapewnić naszemu Klientowi wielopłaszczyznową i kompletną obsługę.


Copyright © 2019 Know How Factory. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Know-How Factory Sp. z o.o. Ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław, Tel. +48 666 21 22 99, Email: khf@khf.com.pl