Get Adobe Flash player

Pożyczka

„Know-How Factory”  oferuje pożyczkę inwestycyjną przeznaczoną na bieżącą działalność firmy, co stanowi znakomitą alternatywę kredytów bankowych. „Know-How Factory” udziela kapitału na wadium przetargowe, kaucję gwarancyjną oraz finansowania dalszych kontraktów.

Procedura weryfikacyjna pożyczkobiorcy jest istotnie uproszczona, do analizy przyjmujemy przede wszystkim dokumentację finansową oraz kontrakt będący przedmiotem finansowania. Gwarantujemy szybki czas podpisania umowy, analiza dokumentacji trwa do 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Sposób spłaty pożyczki jest ustalany indywidualnie przed podpisywaniem umowy. „Know-How Factory” wymaga zabezpieczeń pożyczki inwestycyjnej poprzez wierzytelności, zastaw zwykły lub rejestrowy, hipotekę, weksel, poręczenia. Pożyczka udzielana jest wyłącznie w walucie PLN.

Korzyści:

  • natychmiastowe otrzymanie środków,
  • możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji bez konieczności oczekiwania na spływ środków,
  • uregulowanie bieżących płatności,
  • pominięcie skomplikowanych procedur bankowych.

Copyright © 2019 Know How Factory. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Know-How Factory Sp. z o.o. Ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław, Tel. +48 666 21 22 99, Email: khf@khf.com.pl